جدیدترین مقالات

مَدفا ؛ مدرسه هوشمند فارسی
مَدفا ؛ مدرسه هوشمند فارسی

مدفا ترکیب سه سیستم تولیدشده توسط کانون فرهنگی آفتابگردان جهت مدیریت آنلاین یک مدرسه هوشمند است: حُجرا، نُمرا و تِستا

سامانه آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین

وب‌سایت آموزشگاه به سامانه آزمون آنلاین تستا مجهز است.

سامانه مدیریت آموزش
سامانه مدیریت آموزش

وب‌سایت آموزشگاه به سامانه مدیریت آموزش یا LMS مجهز شده است.

سامانه مدیریت محتوا
سامانه مدیریت محتوا

این سایت از سامانه مدیریت محتوای حُجرا استفاده می‌کند...