سامانه مدیریت آموزش

وب‌سایت آموزشگاه به سامانه مدیریت آموزش یا LMS مجهز شده است.

کافی‌ست در بالای سایت روی «سامانه مدیریت آموزش» کلیک نمایید تا وارد آن شوید.

تکالیف و نمرات و دیگر مفاد آموزشی از طریق این سامانه در دسترس شما قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌ها