درباره ما

مجمع خیرین معلم فارس با همکاری موسسه نگرش آسمانی شهر راز به جامعه هدف خدمات تحصیلی و کمک تحصیلی، برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای تحصیلی، مهارتهای زندگی، مهارتهای کارآفرینی همچنین مشاوره و خدمات روانشناختی ارایه می نماید.

دیدگاه‌ها