سامانه آزمون آنلاین

وب‌سایت آموزشگاه به سامانه آزمون آنلاین تستا مجهز است.

آزمون‌های مجازی آموزشگاه از طریق این بخش انجام می‌گیرد.

برای دسترسی به این سامانه، در منوی اصلی سایت روی «سامانه آزمون آنلاین» کلیک نمایید.

دیدگاه‌ها